جستجو پیشرفته محصولات

  کامپیوتر و برنامه نویسی
  آموزش Api نویسی با Nodejs
  356000 تومان
  60%
  رضایت

  Warning: Undefined variable $pweb_metabox in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127
  6
  دانشجو
  کامپیوتر و برنامه نویسی
  آموزش NPM برای جاوا اسکریپت
  40000
  25%
  30000 تومان
  آموزش
  جــدید

  Warning: Undefined variable $pweb_metabox in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127
  0
  دانشجو
  کامپیوتر و برنامه نویسی
  آموزش پایتون مقدماتی تا پیشرفته
  450000
  50%
  225000 تومان
  آموزش
  جــدید

  Warning: Undefined variable $pweb_metabox in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127
  0
  دانشجو
  کامپیوتر و برنامه نویسی
  آموزش شبکه با گرایش امنیت
  آمــوزش
  رایـــگان
  آموزش
  جــدید

  Warning: Undefined variable $pweb_metabox in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127
  0
  دانشجو
  1600000
  34%
  1050000 تومان
  100%
  رضایت

  Warning: Undefined variable $pweb_metabox in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127
  2
  دانشجو
  کامپیوتر و برنامه نویسی
  تست نفوذ با کالی لینوکس | PWK
  950000 تومان
  آموزش
  جــدید

  Warning: Undefined variable $pweb_metabox in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/zwohafwd/nesfejahans.ir/wp-content/themes/ostadsho/woocommerce/content-product.php on line 127
  15
  دانشجو